Kronen en bruggen

Het plaatsen van kronen en bruggen maakt deel uit van de restauratieve tandheelkunde.

  • Een kroon is een kunsttand in porselein of keramiek die over de kies of tand past. De kroon wordt op de tand zelf of op een implantaat geplaatst. We kiezen voor een kroon wanneer de restauratie te groot is ten opzichte van het overblijvende tandmateriaal. Met de chairside CAD/CAM-apparatuur kunnen we de kroon zelf frezen. Op die manier is de plaatsing, indien gewenst, al na twee uur mogelijk.

  • Een brug wordt geplaatst wanneer de ruimte van een of meerdere verloren tanden wordt begrensd door minstens twee goede tand(wortels) voor en achter de opening. De brug overspant meerdere ontbrekende tanden en wordt vastgemaakt aan de tanden die daar het dichtst bij liggen. U kan voor een brug opteren wanneer er onvoldoende bot aanwezig is of andere risicofactoren het plaatsen van implantaten verhindert.

Tijdens een consultatie overlopen we graag met u de verschillende mogelijkheden opdat u een weloverwogen beslissing kan nemen.

Tegemoetkoming van uw ziekteverzekering

Kronen en bruggen worden door de wettelijke ziekteverzekering niet terugbetaald. Wel komt uw ziekenfonds tegemoet in een deel van de kosten voor de plaatsing van kronen, bruggen en implantaten. Elke mutualiteit biedt ook een speciale tandverzekering die een hogere terugbetaling garandeert voor al uw tandzorgen.